Böcker & tidskrifter


Ett urval av böcker och utredningar som jag producerat, samt tidskrifter jag varit ansvarig utgivare och redaktör för.

• En anpassning till EG:s tekopolitik av Camilla Bengtsson, Micael Kallin
SOU EG-konsekvensutredningen Samhällsekonomi ISBN 978-91-381343-1-3

• Tekoavregleringen – pris- och konkurrenseffekter
Kallin, Micael (författare) Sverige. Konkurrensverket ISBN 978-91-972016-4-2

• Protektionismens språkrör – Näringslivets Medieinstitut
Kallin, Micael (författare) LIBRIS ID 2286561

• Europeisk debatt – en paneuropeisk tidskrift
Kallin, Micael (redaktör) LIBRIS-ID: 14602016

• Paneuropavisioner – en paneuropeisk tidskrift
Kallin, Micael (redaktör) LIBRIS-ID: 14601963

• Inhambane – Mozambique
Kallin, Micael (författare) Arnell, Erik (fotograf) ISBN 978-91-983920-3-6

• Casa de criadores – São Paulo, Brasil
Kallin, Micael (författare) Arnell, Erik (fotograf) ISBN 978-91-983920-5-0