Talare

Stor vana av att intervjua inför publik som studioreporter
på SVT Nyheter; TV8:s Finansnytt och i “O som Ortmark”. 

Ämnen som jag behärskar som moderator:

• LSS & Assistansersättning

• Socialförsäkring & Arbetslöshetsförsäkring

• Skattepolitik & Bidragspolitik

• Finanspolitik & Penningpolitik

• Pensioner & Privatekonomi

• Aktier & Fonder

• Europa & EU

• HBTQ -rättigheter 

• Narkotikapolitik

Prisexempel:
Moderator: Halv dag 30.000 kronor; Hel dag 50.000 kronor ex moms
Kostander för eventuella resor och uppehälle tillkommer.