Uppdragsgivare


Dagens Arena (skribent)
Dagens Eko, Sveriges radio (reporter)
Dagens Nyheter (reporter)
Dagens Samhälle, (debatt om LSS)
Dokument inifrån, SVT (producent)
Ekonomistas (om sjukersättningen)
• Foreign Trade Association, Bryssel (utredare, skribent)
Kalla fakta, TV4 (researcher, reporter)
Kvartal (skribent)
Konkurrensverket, (utredare för regeringen)
Näringslivets Medieinstitut, Timbro (skribent)
Svenska Dagbladet (skribent)
Sveriges regering (SOU finasdepartementet)
Sveriges Radio (Producent för nationell produktion)
SVT Nyheter (studioreporter)
SVT Opinion (debatt om LSS)
TV8 (redaktör, studioreporter)