Utredningar


Ett urval av utredningar jag skrivit

• SOU för Sveriges regering

• Utredning för regeringen, KKV

• Textilimportörerna

• Foreign Trade Association

• Näringslivets medieinstitut, Timbro