Välfärdsstatens förfall

Upprördheten över de orättvisor jag upplevde när jag var sjuk inspirerade mig till artikelserien ”De osynliga” i tidskriften Kvartal.
Sverige är det land i OECD där inkomstklyftorna växer snabbast och mest. Personer med en ”låg ekonomisk standard” har fördubblats sedan 1990-talet. Och bland de som lever på långvariga ersättningar, som till exempel kroniskt sjuka med sjukersättning, är läget ännu mer alarmerande. Där har andelen med låg ekonomisk standard ökat från var tjugonde till var tredje person från 1990-talet till idag. 
Jag upprördes av hur lite de statliga försäkringarna faktiskt täcker och bestämde mig för att ta reda på varför sjukdom eller arbetslöshet också måste leda till fattigdom i ett land som byggt upp sin självbild kring att vara ett välfärdssamhälle. Det jag kom fram till är förbluffande på flera sätt.
I föreläsningen fokuserar jag på hur ersättningar och skatter över tiden ändrats på ett sätt som gynnar arbetstagare relativt sjuka och arbetslösa. Idag betalar en person med sjukersättning 50 procent mer i skatt än vad en arbetstagare gör på samma inkomstnivå. Samtidigt fortsätter stora skatteuttag till både social- och arbetslöshetsförsäkringarna, som går med miljardöverskott, men de pengarna kommer vare sig sjuka eller arbetslösa till del. Jag belyser också hur lite politiker bryr sig om orättvisorna och hur lite utrymme frågan får i media.
Skattereformen från år 1990 har luckrats upp. Den stora förändringen är att skatten på kapital har minskat relativt arbetsinkomster, bland annat har fastighets-, förmögenhets- och gåvoskatterna slopats. Nu väntar en ny skattereform, hur den kan tänkas förändra jämlikheten diskuteras också.

Föreläsning 1-2 timmar från 8.000 kr ex moms.
Eventuella kostnader för resor och logi tillkommer.

+46-(0)70-315 58 52 • micael.kallin@gmail.com