Assistansersättningen

Den sökande behöver inte tidigare ha bott eller arbetat en enda dag i Sverige och behöver heller inte ha betalt skatt här för att ha möjlighet att få en eller ett par miljoner i kronor i årligt bidrag. Bidraget kan alltså betalas ut i full skala från dag ett till en nyanländ person i Sverige.